Fiat POLMOZBYTPLUS BIAŁYSTOK Fiat POLMOZBYTPLUS BIAŁYSTOK
   
Dostawcze  
 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Usługi finansowe

• Usługi posprzedażne

Więcej o usługach posprzedażnych


FIAT ASSISTANCE 24h


Fiat  Assistance 24h

Pomoc drogowa Fiat Assistance 24h przysługuje wszystkim użytkownikom samochodów marki Fiat w czasie trwania gwarancji mechanicznej na pojazd. W ramach pomocy drogowej świadczone są następujące usługi:

Naprawa na drodze
Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia Centrala przysyła na miejsce zdarzenia Pilota w celu podjęcia próby usprawnienia pojazdu.

Holowanie do najbliższej Autoryzowanej Stacji Obsługi
Jeżeli pilot Centrali nie jest w stanie usprawnić pojazdu w miejscu zdarzenia, odholowuje pojazd do najbliższego punktu Sieci Obsługi Fiat lub warsztatu wskazanego przez Centralę. Jeżeli samochód nie może być naprawiony tego samego dnia, Użytkownikowi przysługuje alternatywnie jedno z następujących świadczeń:

 • Samochód zastępczy
  Centrala zapewnia go bez ograniczenia przebiegu kilometrów na czas trwania naprawy uszkodzonego pojazdu, nie dłużej jednak niż na 3 dni.

 • Kontynuacja podróży pociągiem lub samolotem
  Jeśli unieruchomienie pojazdu nastąpiło powyżej 50 km od miejsca zamieszkania lub siedziby Użytkownika, Centrala zapewnia transport kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego podróży pociągiem I klasy lub - gdy podróż przekracza odległość 1000 km - samolotem w klasie ekonomicznej.

 • Zakwaterowanie w hotelu
  Jeśli unieruchomienie pojazdu nastąpiło powyżej 50 km od miejsca zamieszkania lub siedziby Użytkownika, Centrala zapewni nocleg ze śniadaniem w hotelu kategorii maksymalnie trzygwiazdkowej na okres nieprzekraczający czasu naprawy pojazdu, nie dłużej jednak niż 3 noce, wraz z transportem do hotelu.

Jeżeli po odholowaniu pojazdu nie został on naprawiony tego samego dnia, a zdarzenie miało miejsce ponad 50 km od miejsca zamieszkania lub siedziby Użytkownika i skorzystał on z jednego z następujących świadczeń: samochód zastępczy, kontynuacja podróży, zakwaterowanie w hotelu to wtedy dodatkowo można skorzystać ze świadczenia:

Odbiór naprawionego pojazdu
Centrala zapewni Użytkownikowi lub osobie przez niego wskazanej transport z miejsca pobytu (miejsca zamieszkania/ siedziby lub miejsca docelowego podróży) w jedną stronę pociągiem I klasy lub - gdy podróż przekracza odległość 1000 km - samolotem w klasie ekonomicznej do miejsca, gdzie samochód został naprawiony w celu jego odebrania.


Niezależnie od wymienionych wyżej świadczeń Użytkownicy, którzy skorzystali z naprawy na drodze lub/i z holowania mogą dodatkowo skorzystać z następujących usług:

Zaliczka gotówkowa
Świadczenie jest realizowane, jeśli unieruchomienie pojazdu nastąpiło powyżej 50 km od miejsca zamieszkania lub siedziby Użytkownika w sytuacji, gdy zobowiązany jest on pokryć koszty naprawy niezbędnej do kontynuacji podróży, a nie dysponuje odpowiednią ilością środków finansowych. Centrala zapłaci za wykonaną naprawę maksymalnie do 500 EUR, traktując to jako nieoprocentowaną pożyczkę do zwrotu w terminie 60 dni od daty jej otrzymania.

Dostawa części zamiennych
Świadczenie realizowane jest wyłącznie poza granicami Polski w sytuacji, gdy części zamienne niezbędne do funkcjonowania pojazdu oraz konieczne do jego naprawy w następstwie zdarzenia uprawniającego do korzystania z pomocy nie są dostępne w miejscu dokonywania naprawy. Na życzenie Użytkownika Centrala składa zamówienie i dostarcza części pod wskazany adres


Pomoc drogowa świadczona jest 24h na dobę przez 365/6 dni w roku na terenie Polski i Europy.

Korzyści dla Klienta:
 • Możliwość skorzystania z pomocy drogowej w przypadku unieruchomienia pojazdu.
 • Naprawa usterki na miejscu.
 • Pomoc świadczona zarówno w czasie podróży, jak i w pobliżu miejsca zamieszkania.
 • Łatwy kontakt z centralą zgłoszeniową w Polsce i z zagranicy - bezpłatny telefon *


 
 
· polityka prywatności    · informacje o cookies